KE Kunstnernes Efterårsudstilling

Kunstnernes Efterårsudstilling (KE) er en censureret udstilling for samtidskunst.

Kunstnerne Efterårsudstilling blev dannet i 1900 som et alternativ til Charlottenborgs Forårsudstilling, der på det tidspunkt kun antog værker fra akademistuderende. Siden 1900 har Efterårsudstilling levet som en demokratisk foranstaltning og en døråbner ind til den professionelle kunstverden, idet alle kan få deres værker professionelt kunstfagligt bedømt uafhængigt af netværk og baggrund.

Gennem Efterårsudstillingens historie har udstillingen bidraget med skiftende dagsordner og haft skiftende legitimitet i dansk samtidskunst. KE har gennem tiden både overrasket, udfordret, forbavset, glædet, skuffet og irriteret. Mange vigtige værker er gennem tiden blevet vist på Efterårsudstillingen, ligesom mange billedkunstnere gennem tiden har udstillet og debuteret her. Når det har fungeret bedst, har udstillingen levet som et vidnesbyrd om, hvad der rører sig i vækstlaget. Banet vejen for nye kunstneriske dagsordner, eller peget tilbage på noget væsentligt i tidligere traditioner. Noget der måske havde tabt vores opmærksomhed, der igen kan træde frem og udvide rammerne for hvad samtidskunst er eller kan være.

Maj 2018