KE Kunstnernes Efterårsudstilling

Bestyrelsen

Kunstnernes Efterårsudstilling tilrettelægges og gennemføres i kraft af en stor portion frivilligt arbejde. Alle, der har udstillet på KE inden for en fem-årig periode, bliver automatisk medlem af foreningen Kunstnernes Efterårsudstilling. På et årligt Kunstnermøde opstiller og vælger medlemmerne en bestyrelse samt et antal suppleanter. Bestyrelsen har ansvaret for alle forhold i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af årets censurerede udstilling samt andre faglige arrangementer i forbindelse med udstillingen. Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for en tre-årig periode.


bestyrelse

Marie Nørgaard Nielsen
Tobias Kiel Lauesen
Cisse Bomholt Christiansen
Elisabeth Gellein
Mette Moltke Wozniak
Tomas Skovgaard


Suppleanter

Julie Clifforth
Ulla Bjulver Andreasen
Anders Clausen
Anne Dyhr
Maya Lahmy


udstillingskoordinator

Hanne Bang