KE Kunstnernes Efterårsudstilling

Bestyrelsen

Kunstnernes Efterårsudstilling tilrettelægges og gennemføres i kraft af en stor portion frivilligt arbejde. Alle, der har udstillet på KE inden for en fem-årig periode, bliver automatisk medlem af foreningen Kunstnernes Efterårsudstilling. På et årligt Kunstnermøde opstiller og vælger medlemmerne en bestyrelse samt et antal suppleanter. Bestyrelsen har ansvaret for alle forhold i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af årets censurerede udstilling samt andre faglige arrangementer i forbindelse med udstillingen. Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for en to-årig periode.


bestyrelse

Carsten Crone Caroc
Philip Glazer (Næstformand)
Helene Koch
Marie Nørgaard Nielsen
Marco Philipsen Prahn
Tomas Skovgaard (Formand)


Suppleanter

Julie Clifforth
Cisse Bomholt
Elisabeth Gellein
Emil Krog Rasmussen
Tobias Kiel Lauersen
Louise Hedegaard Madsen
Christian Bidstrup
Anna Christine Brock


udstillingskoordinator

Hanne Bang