KE Kunstnernes Efterårsudstilling

Bestyrelsen

Kunstnernes Efterårsudstilling tilrettelægges og gennemføres i kraft af en stor portion frivilligt arbejde. Alle, der har udstillet på KE inden for en fem-årig periode, bliver automatisk medlem af foreningen Kunstnernes Efterårsudstilling. På et årligt Kunstnermøde opstiller og vælger medlemmerne en bestyrelse samt et antal suppleanter. Bestyrelsen har ansvaret for alle forhold i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af årets censurerede udstilling samt andre faglige arrangementer i forbindelse med udstillingen. Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for en tre-årig periode.


Bestyrelse

Oscar Yran
Tobias Kiel Lauesen
Cisse Bomholt Christiansen
Elisabeth Gellein
Mette Moltke Wozniak (Stedfortræder for Mette: Nadia Plesner Ludvigsen)
Tomas Skovgaard


Suppleanter

Julie Cliffort
Nadia Plesner Ludvigsen
Henriette Ebbesen
Anders Clausen
Maya Lahmy


udstillingskoordinator

Hanne Bang