KE Kunstnernes Efterårsudstilling

Bestyrelsen

Alle, der har udstillet på KE inden for en fem-årig periode, bliver automatisk medlem af foreningen Kunstnernes Efterårsudstilling. På et årligt Kunstnermøde opstiller og vælger medlemmerne en bestyrelse samt et antal suppleanter. Bestyrelsen har ansvaret for alle forhold i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af årets censurerede udstilling samt andre faglige arrangementer i forbindelse med udstillingen.

Bestyrelsen, der modtager honorar for deres arbejde, består af 6 medlemmer, der skal være aktive billedkunstnere, men ikke behøver at være medlemmer af KE., samt en kulturpersonlighed eller anden fagperson, såfremt dette anses for nødvendigt og værdifuldt for udviklingen og fornyelsen af foreningen.

Bestyrelsesmedlemmer er valgt for en tre-årig periode.

Bestyrelse

Nicolai Risbjerg - forperson
Julie Clifforth
Mie Frederikke Fischer Christensen
Charlotte Skak
Laura Matilde Wolf Værgman
Søren Nielsen


Suppleanter

Kirstine Fryd


Udstillingskoordinator

Hanne Bang