KE Kunstnernes Efterårsudstilling

Vejledning

For instructions in English, please look hereSe venligst også tidsplanen for KE23.

Ansøgere til KE
KE modtager alle typer af værker fra alle uanset nationalitet, alder eller opholdssted. En ansøgning giver mulighed for uploade op 6 værker. Du kan frit vælge kategori for hvert enkelt værk. Et værk kan godt bestå af flere enheder og vil så blive bedømt som ét værk, dvs. hvis du uploader en serie som ét værk, vil hele serien enten blive optaget eller afvist.
Hvis du får et eller flere værker antaget og deltager i udstillingen, får du et honorar på 2000 d.kr. Det samme gælder kunstnergrupper.

Tilmeldingsgebyr
Tilmeldingsgebyret på 323 kr. er det første skridt, hvis du vil ansøge med værker til KE23. I ansøgningsperioden som er fra 18. september til og med 29. september 2023 finder du et link til tilmeldingsskemaet på forsiden.

Betalingen sker online på KEs hjemmeside og vi sender en kvittering pr. mail, når vi har registreret betalingen. Der er ikke fortrydelsesret efter købet.
Vi gemmer ikke dine oplysninger, så hvis du skal bruge din kvittering til et regnskab, skal du selv sørge for at gemme den.

Samtidig med betalingskvitteringen modtager du et journalnummer og en pinkode, så du kan logge på KEs hjemmeside og udfylde din ansøgning online. 'Min ansøgning' finder du i menuen 'KE23', når du er logget på.
Journalnummeret anonymiserer dig over for censorerne.
Når materialet er gemt i systemet er alt som det skal være. Man modtager ingen bekræftende mail eller lignende. Du kan redigere i dit materiale til 29. sep. kl. 24.00.

Check din spam-mappe: Bemærk at KE sender beskeder som automatisk mail. Det kan i værste fald betyde, at meddelelsen bliver behandlet som spam. Hvis du er ansøger, bør du derfor checke din spam-mappe og holde dig løbende orienteret på hjemmesiden.

Video
Ansøges der med videoværker på længere end 3 min, uploades værket i to versioner.
En version hvor værket kan ses i sin fulde længde og en version hvor værket sammenklippes til en varighed på max. 3 min. I første og anden censureringsrunde bliver værket vurderet udfra de 3 minutters sammenklippede version. Inden eventuel antagelse bliver værket set igennem i sin fulde længde i tredje censureringsrunde.

Digitale værker (video, animation, lyd og andet) skal ansøges med en internet-adresse, så de er tilgængelige på nettet - fx på en af de gratis tjenester Vimeo eller YouTube. Du kan evt. forsyne linket med en adgangskode. Sørg for at værket er anonymiseret i rulletekster oa. ved 1.og 2. runde. Rulletekster skal være synlige på det du indleverer til 3. runde.
Skærme skal selv medbringes til udstillingen, så angiv i ansøgningen hvilken størrelse og type skærm du viser værket på.

Stedspecifikke værker
Vi anbefaler, at du forholder dig til udstillingsstedets muligheder og begrænsninger, især hvis du arbejder med store eller stedspecifikke værker. Du kan downloade en plan over Den Frie Udstillingsbygning. Billeder fra kunsthallen kan desuden downloades her.

Blandede formater
Ansøges der med værker der indholder blandede og forskellige formater - f.eks i en totalinstallation, anbefaler vi at værket uploades i kategorien 'andet', hvor der er mulighed for at uploade både registrerings-fotos, video, animation og lyd.

Krav til værkerne
KE udstiller kun værker, som er højst to år gamle, og som ikke har været antaget på andre statsanerkendte censurerede udstillinger, dvs. på Kunstnernes Sommerudstilling, Kunstnernes Påskeudstilling, og på Forårsudstillingen på Charlottenborg. Hvor værkerne ellers har været udstillet, har ikke betydning ved censureringen af værkerne.

KE kan beslutte at afvise værker, hvis de vurderes som særligt farlige ved håndtering og udstilling.
KE udstiller kun værker, som vi er sikre på kan holde til at blive udstillet i hele udstillingsperioden. Hvis du ansøger med værker, som kræver tilsyn og vedligeholdelse, er det derfor helt afgørende, at du selv tager det fulde ansvar for værkets funktion i udstillingsperioden. Det drejer sig f.eks. om værker, der er afhængige af batterier eller særligt teknisk udstyr af mekanisk eller digital art.

KE udstiller ikke værker på Den Frie Udstillingsbygnings udearealer.

Ansøgningsskema til censurens 1. og 2. runde
Enhver ansøgning med værker til KE23 skal ske ved hjælp af ansøgningskemaet, som du kan udfylde og redigere i perioden mandag d. 18. september til fredag d. 29. september 2023. Skemaet bliver 'låst' når fristen for ansøgninger udløber fredag d. 29. september kl. 24.00 og kan herefter ses af censorerne. Du får ikke en kvittering for uploadet. Når du har gemt er alt som det skal være.

Censorerne tager i 1. og 2. runde kun stilling til materiale, som er ansøgt via ansøgningsskemet, dvs. uploadede billeder, link til digitale værker samt eventuelle kommentarer til censorerne. Du bestemmer selv, hvad dit enkelte værk omfatter og du er selv ansvarlig for, at censorpanelet kan aflæse de enkelte værker eller dit samlede projekt retmæssigt.

Billedkvalitet og katalog
Dokumentationen spiller en stor rolle under censureringen. Derfor er det yderst vigtigt at din dokumentation er så tæt på virkeligheden, som muligt. Tænk på at censorerne alene har billeder at vurdere et værk ud fra, og at materialet derfor skal være i en kvalitet, der ikke efterlader tvivl om værkets karakter og udseende.
Er dit værk f.eks. indrammet, så vis det i dokumentationen eller skriv det i det tilhørende kommentarfelt.

Du kan uploade op til 4 billeder pr. værk.
Vi anbefaler at første og evt. andet billede viser værket i sin helhed. Resten af billederne kan bruges til detaljer.

Billeder af værker og billeddokumentation af digitale værker skal uploades som RGB-filer i JPEG-format. Den ideelle størrelse er: 2600 x 1800 pixels, 300 dpi, dog maksimalt 6 MB.

Filnavne må kun indeholde bogstaver (a-z) og/eller numeriske tal (0-9). Specielle tegn som fx &, %, #, $, bindestreger osv. kan medføre fejl i uploads.

Uploaded materiale bliver ikke vist til andre end censurkomitéen og KE´s bestyrelse.

Med mindre andet er anført, forbeholder vi os retten til at redigere i alt billedmateriale der trykkes i kataloget.

Indlevering af værker til censurens 3. runde
Hvis et eller flere af dine værker går videre til 3. runde, skal du indlevere dem til en fysisk bedømmelse.

Samtidig skal antagne digitale værker indleveres på USB-stik med tydelig angivelse af dit journal- og værknummer på selve stikket. Hvert USB-stik må kun indeholde ét digitalt værk og hvis det antages, skal versionen samtidig kunne bruges i selve udstillingen.

KE har ikke skærme til rådighed, det kræver derfor at videoværker og lignende indleveres med de skærme, som de ønskes udstilles på, så værket er tænkt til ende. Skærmene skal fungere hele udstillingsperioden, ellers er vi nødsaget til at fjerne værket.
Vi ligestiller alle værker - ligesom en totalinstallation indleveres med alle dele, herunder også vægge mv.

Digitale værker skal være gemt i MPEG4-format (ideelt minimum 15.000 kbps). Bortset herfra er lydfiler, soml skal være gemt i WAV-format.

Indlevering til fysisk bedømmelse skal ske torsdag d. 26. oktober kl. 15.00–20.00 og fredag d. 27.oktober kl. 9.00–18.00 på adressen:

Den Frie Udstillingsbygning, Oslo Plads 1, 2100 København Ø.

Når du indleverer et værk, skal du selv pakke det ud og tage emballagen med dig igen.
Der vi være hjælpere til at tage imod dit værk.

Dit værk skal være mærket med "KE23" og dit journal- og værknummer.

Hvis du i yderste tilfælde ikke kan indlevere i dette tidsrum, beder vi dig kontakte Søren Fjeldsø, bygningsinspektør på Den Frie, på telefon 29242649 eller Hanne Bang 26394829.

Du har også mulighed for at fremsende mindre værker som postpakke, mærket med "KE23" og dit journal- og værknummer. Postpakker skal være fremme senest torsdag d. 26. oktober 2023.
Hvis du fremsender et værk som postpakke, kan vi desværre ikke påtage os at returnere det på samme vis.

Hvis du fremsender og afhenter et værk med fragtmand, skal du bruge en nem genanvendelig emballage, hvor du undlader tape til fordel for snor. Emballage, som skal gemmes og genbruges, er en stor udfordring for bestyrelsen. Vi kan nemlig ikke længere opbevare emballage i kælderen på Den Frie, så vi er nødt til at transportere det bort til privat opbevaring i udstillingsperioden.
Husk tydeligt: "KE23" og dit journal- og værknummer.

Transport og forsikring
Dine værker er forsikret når de er i hus på Den Frie. Der er en selvrisiko på 2500 kr. som påhviler den enkelte kunstner, hvis uheldet skulle være ude.

Råderet over værkerne
Når dine værker er antaget på Kunstnernes Efterårsudstilling kan værker ikke kræves tilbage før udstillingen er slut.

Du giver også KE ret til at bruge dine billeder af antagne værker i udstillingskataloget, i formidlingsøjemed på KEs hjemmeside, i pressemateriale og i foredrag der relaterer sig til KE.

Udstillingens opbygning
KE og Den Frie Udstillingsbygning har det suveræne ansvar for at disponere udstillingen i sin helhed.

Hvis måden at præsentere dit værk på er en vigtig del af værket, eller hvis installeringen af værket kræver din medvirken, skal det tydeligt fremgå af kommentarer til censorerne i din ansøgning.

Du kan ikke stille krav om en specifik placering på udstillingen, men dine ønsker vil så vidt muligt blive tilgodeset, hvis der er tale om stedsspecifikke værker.

Det er dit ansvar at stille det nødvendige tekniske udstyr til rådighed, hvis dit antagne værk kræver det. Hvis dit værk er svært at håndtere, skal du lave en aftale med KE om indleveringen.

Salg af værker
Ved salg af værker i udstillingsperioden beregnes 30% af salgsprisen i provision. Husk at indregne det i din salgspris.
Hvis dine værker ikke er til salg angiver du blot ”privateje” i ansøgningsskemaet.

Afhentning af værker
Hvis ingen af dine værker bliver antaget, skal du sørge for at de bliver afhentet i Den Frie Udstillingsbygning tirsdag d. 31. oktober 2023 kl. 9-13. Hvis du i yderste tilfælde ikke kan afhente i dette tidsrum, beder vi dig kontakte Søren Fjeldsø, bygningsinspektør i Den Frie Udstillingsbygning, på telefon 29242649 eller Hanne Bang 26394829.

Har du både fået antaget og afvist værker, skal du afhente de ikke antagne værker i Den Frie Udstillingsbygning tirsdag. 31. oktober 2023 kl. 9-13. Vi har desværre ikke opbevaringsplads.

Når udstillingen slutter skal du afhente dine udstillede værker i Den Frie Udstillingsbygning 26. november 2023 kl. 18-20 eller 27. november 2023 kl. 9-12
Hvis du i yderste tilfælde ikke kan afhente i dette tidsrum, beder vi dig kontakte Søren Fjeldsø, bygningsinspektør på i Den Frie Udstillingsbygning, på telefon 29242649.

Vi opmagasinerer værker for din egen regning, hvis du ikke afhenter dem til tiden.

Spørgsmål og yderligere oplysninger
Har du spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte KE på mail: info@ke-udstilling.dk. Vi kan desværre ikke tilbyde dig at kontakte os telefonisk.