KE Kunstnernes Efterårsudstilling

'FIMBRIAE’ performance/installation: KE2020-Prisvinder Davide Hjort Di Fabio. Foto: I DO ART Agency
'FIMBRIAE’ performance/installation: KE2020-Prisvinder Davide Hjort Di Fabio. Foto: I DO ART Agency

KE-prisen uddeles i samarbejde med skiftende udstillingssteder. Prisvinderen tilbydes et udstillingssamarbejde med udstillingsstedet, med mulighed for at videreudvikle sit kunstneriske arbejde i en professionel ramme, og udfolde flere værker end der er mulighed for på KE.

KE har siden 2017 samarbejdet med udstillingsstederne: Huset for Kunst og Design (2017), meter (2018), SixtyEight Art Institute (2019) og Kunsthal Rønnebæksholm (2020)


KE20-prisen

I samarbejde med Kunsthal Rønnebæksholm.

Udstillingen TALETID, Rønnebæksholm, 2019. Foto: Frida Gregersen.
Udstillingen TALETID, Rønnebæksholm, 2019. Foto: Frida Gregersen.

KE-prisen blev i 2020 uddelt i samarbejde med Kunsthal Rønnebæksholm

Rønnebæksholm er en kunsthal for samtidskunst i historiske rammer i Næstved og kan i 2021 fejre 700 års jubilæum. En af de vigtige fortællinger i Rønnebæksholms historik er forholdet mellem Marie Toft og N.F.S. Grundtvig. Marie Toft fik gennem sit første ægteskab overdraget Rønnebæksholm og sammen med sin anden mand, teolog, politisk tænker og forfatter N.F.S. Grundtvig, involverede de sig i diskussioner om ligestilling, mangfoldighed, adgang til uddannelse og læring, der peger frem mod det demokrati, vi har i dag.

Kunsthallens rolle er at udfolde en vision om, at kunsten kan, på tværs af aldre, kulturer og baggrunde, skabe plads til nysgerrighed, samskabelse, medborgerskab og dannelse. Kerneværdierne i Rønnebæksholms kunstprogram peger på, at man udvikler sig i fællesskab og som individ. Således ønsker
Rønnebæksholm at skabe plads til åbenhed, samarbejde og udvikling. Rønnebæksholm vil fortsat sætte fokus på kunstneriske stemmer eller udtryksformer, der ikke har haft megen synlighed eller er marginaliserede på anden vis pga. gældende strukturer inden for samfundet eller kunst- og kulturscenen.
Herunder undersøge forskellige optiker som fx usynlighed, medborgerskab, fællesskaber, samtalerum, det poetiske, det spirituelle, bæredygtighed, økologi, helse og sundhed.

I forbindelse med udstillingsprogrammet i 2021 er der fokus på at give plads til et udvidet udstillingsprogram, der kan manifestere sig i form af dans, performance, vandringer, kunstneriske gåture, fællesskabsdannende debatter, workshops samt helende, spiselige og terapeutiske sansesessioner i herregårdshaven for forskellige målgrupper. I 2021 vil Kunsthal Rønnebæksholm i samarbejde med kurator Maria Kjær Themsen afvikle udstillingsideen Soil.Sickness.Society, som er vinder af Bikubens Visionspris 2020. Soil.Sickness.Society finder sted på Rønnebæksholm, på Næstved Sygehus og på Oringe psykiatriske hospital. Med dette udstillingsprojekt er det muligt for Rønnebæksholm at tage fat i et højaktuelt emne omkring skrøbelighed og ubalance – i jorden, i kroppen, i samfundet. Formidlingen i hele 2021 vil favne en bred palette - fra foldere, kataloger til arbejdet med broadcast og udvikling af digitale formater – sådan, at de kunstnere eller publikumsbesøgende, der ikke fysisk kan komme til Rønnebæksholm og omegn, kan der skabes adgang og produktion til eller formidling igennem andre platforme og fællesskaber.

Det er en stor ære at blive udvalgt til at samarbejde med Kunstneres Efterårsudstilling, og vi ser frem til at indgå en tæt dialog med prismodtageren/rne. Det vil være oplagt at arbejde med prisvinderen/rne i et processuelt forløb med fokus på fællesskab(er), hvorved det potentiale, der er til stede i værket og kunstnerens praksis, kan udvikles i en fælles ramme. Rønnebæksholm vil dermed bidrage med at arbejde med en udviklende måde, hvor begrebet for udstillingsformatet også overvejes og undersøges i form af tidslige og digitale muligheder. Rønnebæksholm vil stille det kunstneriske faglige hold til rådighed i form af mentorforløb og plads til udvikling. Vi vil være åbne for forskelligartede praksisser, der kan tage afsæt fx i performance, digitale, tværæstetiske praksisser eller læringsformatter. Hermed vil KE-prisen kunne knyttes an til det kunstneriske afsæt og programmet på Rønnebæksholm i 2021.

Lotte Juul Petersen,
Leder af Kunsthal Rønnebæksholm

Vibeke Kelding Hansen,
Kurator på Kunsthal Rønnebæksholm


Prismodtagere:
2020: Davide Hjort Di Fabio
2019: Signe Maria Friis
2018: Anne Dyhr og Luna Scales
2017: Anna-Karin Rasmusson
2016: Hannibal Andersen
2015: Søren Krag
2014: Mie Hørlyck Mogensen
2013: Kristian Touborg
2012: Benjamin Grodin
2011: Niels Pugholm
2010: Jacob Dahlstrup Jensen