KE Kunstnernes Efterårsudstilling

En kunstnerdreven udstilling

Kunstnernes Efterårsudstilling er en forening af kunstnere, der placerer denne udstilling sammen med landets andre censurerede udstillinger på en særlig platform. Disse udstillinger bæres af frivillighed, demokrati, en stadig omskiftelighed og frihed.

Alle antagne kunstnere er blevet medlemmer af foreningen Kunstnernes Efterårsudstilling de næste fem år. De kan deltage i udviklingen og arbejdet med den årlige efterårsudstilling og andre tiltag forbundet hermed. Dette kan ske gennem bestyrelsesarbejde og kunstnermøder.

Foreningsstrukturen har stor indflydelse på KE, da bestyrelse og medlemmer til stadighed fornyes, således at KE hele tiden forandres og udvikles gennem demokratiske processer. Strukturen skaber også en omskiftelighed med nye ideer og tiltag, der kan gøre KE dynamisk trods den stærke tradition, som udstillingen omgærdes af.

KE er en kunstnerdreven udstilling, som kun er begrænset af foreningsvedtægter, der kan ændres af de aktuelle medlemmer. Foreningen KE har sin lange historie og sin sikre plads på den københavnske kunstscene. Den er samtidig fri fra eksterne krav og rammer, hvilket giver KE et stort mulighedsrum, der står klart til nye medlemmer og initiativer.

September 2016