KE Kunstnernes Efterårsudstilling

Vejledning

[For instructions in English, please look here]Se venligst også tidsplanen for KE20 og principperne for censureringen.

Ansøgere til KE
KE modtager alle typer af værker fra alle kunstnere uanset nationalitet, alder eller opholdssted. Enkelpersoner såvel som grupper kan indsende værker. En ansøgning giver mulighed for at oploade 6 værker. Du kan frit vælge kategori for hvert enkelt værk. Et værk kan godt bestå af flere enheder og vil så blive bedømt som èt værk, dvs. hvis du uploader en serie som èt værk, vil hele serien enten blive optaget eller afvist.

Tilmeldingsgebyr
Tilmeldingsgebyret er det første skridt, hvis du vil ansøge med værker til KE20. I ansøgningsperioden fra 21. september til og med 3. oktober 2020 finder du et tilmeldingsskema både på forsiden og her 'Tilmelding'

Betalingen sker online på KEs hjemmeside og vi sender en kvittering pr. mail, når vi har registreret betalingen. Der ikke fortrydelsesret efter købet.
Vi gemmer ikke dine oplysninger, så hvis du skal bruge din kvittering til et regnskab, skal du selv sørge for at gemme den.

Samtidig modtager du et journalnummer og en pinkode, så du kan logge på KEs hjemmeside og udfylde din ansøgning online. 'Min ansøgning' finder du i menuen 'KE20', når du er logget på.

Journalnummeret anonymiserer dig over for censorerne. Når du indsender værker til fysisk bedømmelse skal hvert værk mærkes med både journal- og værknummer.

Når materialet er gemt i systemet er alt som det skal være. Man modtager ingen bekræftende mail eller lignende.

Læs mere her om principperne for censureringen og meddelelse af resultaterne.

Check din spam-mappe: Bemærk at KE sender beskeder som automatisk mail. Det kan i værste fald betyde, at meddelelsen bliver behandlet som spam. Hvis du er ansøger bør du derfor checke din spam-mappe og hold dig løbende orienteret på hjemmesiden.

Video
Ansøges der med videoværker på længere end 3 min, uploades værket i to versioner. En version hvor værket kan ses i sin fulde længde og en version hvor et antal sekvenser af værket sammenklippes til en varighed på max 3 min. I første og anden censureringsrunde bliver værket vurderet på de sammenklippede sekvenser. Inden eventuel antagelse bliver værket set igennem i sin fulde længde i 3. censureringsrunde.

Digitale værker (video, animation, lyd og andet) skal ansøges med en internet-adresse, så de er tilgængelige på nettet - fx på en af de gratis tjenester Vimeo eller YouTube. Du kan evt. forsyne linket med en adgangskode. Sørg for at værket er anonymiseret i rulletekster oa.

Stedspecifikke værker
Vi anbefaler, at du forholder dig til udstillingsstedets muligheder og begrænsninger, især hvis du arbejder med store eller stedspecifikke værker. Du kan downloade en plan over Den Frie Udstillingsbygning. Billeder fra kunsthallen kan desuden downloades her.

Blandede formater
Ansøges der med værker der indholder blandede og forskellige formater - f.eks i en totalinstallation, anbefaler vi at værket uploades i kategorien 'andet', hvor der er mulighed for at uoloade både registrerings-fotos, video, animation og lyd.

Performance
Antagede performanceværker vises i år ved en særlig performanceaften i Den Frie Udstillingsbygning torsdag d. 26. november.

Performances der vises på andre tidspunkter i løbet af udstillingsperioden, koordineres med udstillingsbygningens kuratoriske personale - Det er desværre ikke muligt at vise performances på ferniseringsdagen d. 21. november.

Alle performances skal vises i en form, der overholder Statens restriktioner og retningslinjer for at forhindre spredning af Covid-19
.

Krav til værkerne
KE udstiller kun værker, som er højst to år gamle og som ikke har været antaget på andre statsanerkendte censurerede udstillinger, dvs. på Kunstnernes Sommerudstilling, Kunstnernes Påskeudstilling, og på Forårsudstillingen på Charlottenborg.

KE kan beslutte at afvise værker, hvis de vurderes som særligt farlige ved håndtering og udstilling.

KE udstiller kun værker, som vi er sikre på kan holde til at blive udstillet i hele udstillingsperioden. Hvis du ansøger med værker, som kræver tilsyn og vedligeholdelse, er det derfor helt afgørende, at du selv tager det fulde ansvar for værkets funktion i udstillingsperioden. Det drejer sig f.eks om værker, der er afhængige af batterier eller særligt teknisk udstyr af mekanisk eller digital art.

KE udstiller ikke værker på Den Frie Udstillingsbygnings udearealer.

Ansøgningsskema til censurens 1. og 2. runde
Enhver ansøgning med værker til KE20 skal ske ved hjælp af ansøgningskemaet, som du kan udfylde og redigere i perioden fredag d. 21. september til lørdag d. 3. oktober 2020. Skemaet bliver 'låst' når fristen for ansøgninger udløber lørdag d. 3. oktober kl. 24.00. og kan herefter ses af censorerne.

Censorerne tager i 1. og 2. runde kun stilling til materiale, som er ansøgt via ansøgningsskemet, dvs. uploadede billeder, link til digitale værker samt eventuelle kommentarer til censorerne. Du bestemmer selv, hvad dit enkelte værk omfatter og du er selv ansvarlig for, at censorpanelet kan aflæse de enkelte værker eller dit samlede projekt retmæssigt.

Billedkvalitet og katalog
Billeddokumentationen spiller en stor rolle under censureringen. Derfor er det yderst vigtigt at din dokumentation er så tæt på virkeligheden, som muligt. Tænk på at censorerne alene har billeder at vurdere et værk ud fra, og at materialet derfor skal være i en kvalitet, der ikke efterlader tvivl om værkets karakter og udseende.
Er dit værk fx indrammet, så vis det i dokumentationen eller skriv det i det tilhørende kommentarfelt.

Du kan uploade op til 4 billeder pr. værk.
Vi anbefaler at første og evt. andet billede viser værket i sin helhed. Resten af billederne kan bruges til detaljer. Du kan også vælge at bruge andet billede til detaljer, hvis det giver mere mening for dit værk.

Vær opmærksom på at ét eller flere billeder af antagne værker vil blive brugt i udstillingskataloget. Upload derfor skarpe billeder i god kvalitet:
Billeder af værker og billeddokumentation af digitale værker skal uploades som RGB-filer i JPEG-format. Den ideelle størrelse er: 2600 x 1800 pixels, 300 dpi, dog maksimalt 6 MB.

Filnavne må kun indeholde bogstaver (a-z) og/eller numeriske tal (0-9). Specielle tegn som fx &, %, #, $, bindestreger osv. kan medføre fejl i uploads.

Uploaded materiale bliver ikke vist til andre end censurkomitéen og KEs bestyrelse.

Med mindre andet er anført, forbeholder vi os retten til at redigere i alt billedmateriale der trykkes i kataloget.

Indlevering af værker til censurens 3. runde
Hvis et eller flere af dine værker går videre til 3. runde, skal du indlevere dem til en fysisk bedømmelse.

Samtidig skal antagne digitale værker indleveres på USB-stik med tydelig angivelse af dit journal- og værknummer på selve stikket. Hvert USB-stik må kun indeholde ét digitalt værk og hvis det antages, skal versionen samtidig kunne bruges i selve udstillingen.

Digitale værker skal være gemt i MPEG4-format (ideelt minimum 15.000 kbps). Bortset herfra er lydfiler, soml skal være gemt i WAV-format..

Indlevering til fysisk bedømmelse skal ske mandag d. 16. november kl.9-17 på adressen:

Den Frie Udstillingsbygning, Oslo Plads 1, 2100 København Ø.

Både emballage og værk skal være mærket med "KE20" og dit journal- og værknummer.

Hvis du i yderste tilfælde ikke kan indlevere i dette tidsrum, beder vi dig kontakte Søren Fjeldsø, bygningsinspektør på Den Frie, på telefon 29242649.

Du har også mulighed for at fremsende mindre værker som postpakke, mærket med "KE20" og dit journal- og værknummer. Postpakker skal være fremme senest mandag d. 16. november 2020.

Transport og forsikring
Du står selv for indlevering, afhentning værkerne samt forsikring vedr transport.
Under udstillingen er dine værker forsikret for op til 4 mio. ved skade + tyveri.
Der er en selvsrisiko på 7500 kr. ved enhver skade

Når du indleverer et værk, skal du selv pakke ud og tage emballagen med dig igen.

Hvis du fremsender et værk som postpakke, kan vi desværre ikke påtage os at returnere det på samme vis.

Hvis du fremsender og afhenter et værk med fragtmand, skal du bruge en nem genanvendelig emballage, hvor du undlader tape til fordel for snor. Emballage, som skal gemmes og genbruges, er en stor udfordring for bestyrelsen. Vi kan nemlig ikke længere opbevare emballage i kælderen på Den Frie, så vi er nødt til at transportere det bort til privat opbevaring i udstillingsperioden.

Hvis du har indsendt et USB-stik til censureringens 3. runde som postpakke, kan vi returnere stikket, hvis du har vedlagt en frankeret svarkuvert.

Råderet over værkerne
Når dine værker er antaget på Kunstnernes Efterårsudstilling giver det samtidig KE fuld råderet over værket i udstillingsperioden. Det betyder, at antagne værker ikke kan kræves tilbage før udstillingen er slut.

Du giver også KE ret til at bruge dine billeder af antagne værker i udstillingskataloget, i formidlingsøjemed på KEs hjemmeside, i pressemateriale og i foredrag der relaterer sig til KE.

Udstillingens opbygning
KE og Den Frie Udstillingsbygning har det suveræne ansvar for at disponere udstillingen i sin helhed.

Hvis måden at præsentere dit værk på er en vigtig del af værket, eller hvis installeringen af værket kræver din medvirken, skal det tydeligt fremgå af kommentarer til censorerne i din ansøgning.

Du kan ikke stille krav om en specifik placering på udstillingen, men dine ønsker vil så vidt muligt blive tilgodeset, hvis der er tale om stedsspecifikke værker.

Det er dit ansvar at stille det nødvendige tekniske udstyr til rådighed, hvis dit antagne værk kræver det. Hvis dit værk er svært at håndtere, skal du lave en aftale med KE om indleveringen.

KE-prisen og CCA Andratx-prisen
Alle deltagere på udstillingen har mulighed for at vinde KE-prisen og CCA Andratx-prisen.

Salg af værker
KE bestræber sig på at sælge de udstillede værker, og inviterer bl.a. kunstforeninger til fernisering og andre arrangementer. Ved salg af værker i udstillingsperioden beregnes 30% af salgsprisen i provision. Husk at indregne det i din salgspris.

Hvis dine værker ikke er til salg angiver du blot ”privateje” i ansøgningsskemaet.

Afhentning af værker
Hvis ingen af dine værker bliver antaget, skal du sørge for at de bliver afhentet i Den Frie Udstillingsbygning onsdag d. 18 november 2020 kl. 9-13. Hvis du i yderste tilfælde ikke kan afhente i dette tidsrum, beder vi dig kontakte Søren Fjeldsø, bygningsinspektør i Den Frie Udstillingsbygning, på telefon 29242649.

Har du både fået antaget og afvist værker, kan du afhente de ikke antagne værker i Den Frie Udstillingsbygning tirsdag 18 november 2020 kl. 9-13.

Når udstillingen slutter skal du sørge for afhentning i Den Frie Udstillingsbygning 13. december 2020, kl. 18-20 eller
14. december 2020, kl. 9-13
Hvis du i yderste tilfælde ikke kan afhente i dette tidsrum, beder vi dig kontakte Søren Fjeldsø, bygningsinspektør på i Den Frie Udstillingsbygning, på telefon 29242649.

Vi opmagasinerer værker for din egen regning, hvis du ikke afhenter dem til tiden.

Spørgsmål og yderligere oplysninger
Har du spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte KE på mail: info@ke-udstilling.dk. Vi kan desværre ikke tilbyde dig at kontakte os telefonisk.

Du kan også lade dig inspirere af "Trine Rytter Andersens tips til kunstnere, der overvejer at sende materiale ind", som afslutter interviewet "Hvilken rolle spiller de censurerede udstillinger?"