KE Kunstnernes Efterårsudstilling

Censurering

**KEs kunstneriske kvalitetskriterier** Det er KEs målsætning at skabe en udstilling af høj kvalitet der afspejler, hvad der rører sig på samtidskunstscenen.

Foreningen Kunstnernes Efterårsudstilling har til formål hvert år, så vidt muligt på Den Frie Udstillings Bygning i København, at foranstalte en åben, censureret udstilling af samtidskunst.
(§ 1 i foreningens vedtægter)

Censorpanelet sammensætter udstillingen alene ud fra kunstneriske kvalitetskriterier og den samlede censurpanel tager stilling til samtlige indsendte værker.

Censorpanelet får under censureringen ikke andre oplysninger end dit journalnummer (som vi anvender internt). Dit navn bliver kun oplyst ved begrundet forespørgsel.

Censorerne tager ikke hensyn til hverken den kunstretning eller kategori, som værkerne tilhører.

Censureringen forløber over tre runder, hvor alene det digitale materiale fra ansøgningsskemaet bliver bedømt i 1. og 2. runde.

Når 2. runde er afsluttet, kan du logge på hjemmesiden og se resultatet af 1. og 2. runde under 'Min ansøgning'. Vi sender desuden en e-mail til den adresse, du har opgivet i tilmeldingsskemaet. Alle digitale værker går videre eller afvises i 2. runde.

Hvis et eller flere af dine værker går videre til 3. runde, skal du indlevere dem til en fysisk bedømmelse. De antagne digitale værker skal indleveres samtidig. Det fremgår af vejledningen .

Når 3. runde er afsluttet, kan du logge på hjemmesiden og se, om dit værk er antaget eller afvist. Vi sender dig desuden en e-mail.

Censorerne anvender såkaldte voteringsprikker:

Efter 2. runde:
En rød prik betyder, at værket er afvist i første runde.
En blå prik og en rød prik betyder, at værket er udgået efter 2. runde.
To blå prikker betyder, at værket er gået videre til 3. runde.

Efter 3. runde:
To blå prikker og en grøn betyder, at værket er antaget.
To blå prikker og en rød betyder, at værket er afvist.

Se venligst også tidsplanen.