KE Kunstnernes Efterårsudstilling

Tidsplan

Ansøgningsperiode
7. til og med 21. september 2018

Censureringens 1. og 2. runde
24. - 27. september 2018
Censorerne tager i de to første runder kun stilling til det digitalt indleverede materiale, som er ansøgt via ansøgningsskemet. Du bestemmer selv, hvad dit enkelte værk omfatter og du er selv ansvarlig for, at censorpanelet kan aflæse de enkelte værker eller dit samlede projekt retmæssigt. Se også vejledningen.

Meddelelse på 'Min ansøgning' og pr. mail om resultat af 1. og 2. runde
27. september 2018 (efter kl. 18)

Indlevering af værker til fysisk bedømmelse (3. runde)
28. oktober kl. 18-24.
Hvis et eller flere af dine værker er gået videre til 3. runde, skal du indlevere dem til en fysisk bedømmelse i Den Frie Udstillingsbygning. Se også vejledningen.

Censureringens 3. runde med fysisk bedømmelse
29. oktober 2018

Meddelelse på 'Min ansøgning' og pr. mail om resultat af 3. runde
29. oktober 2018 aften (efter kl. 18)

Afhentning af ikke antagne værker efter 3. runde
30. oktober 2018 kl. 9-13

Fernisering
2. november 2018

Udstillingsperiode
3. - 18. november 2018

Afhentning af udstillede og opmagasinerede værker
18. november 2018, kl. 18-20
19. november 2018, kl. 09-13