KE Kunstnernes Efterårsudstilling

Tidsplan

Ansøgningsperiode
27. august til og med 21. september 2018

Censureringens 1. og 2. runde
24-27. september 2018
Censorerne tager i de to første runder kun stilling til det digitalt indleverede materiale, som er ansøgt via ansøgningsskemet. Du bestemmer selv, hvad dit enkelte værk omfatter og du er selv ansvarlig for, at censorpanelet kan aflæse de enkelte værker eller dit samlede projekt retmæssigt. Se også vejledningen.

Meddelelse på 'Min ansøgning' og pr. mail om resultat af 1. og 2. runde
27. september 2018

Indlevering af værker til fysisk bedømmelse (3. runde)
21. oktober kl. 19-21.
Hvis et eller flere af dine værker er gået videre til 3. runde, skal du indlevere dem til en fysisk bedømmelse i Den Frie Udstillingsbygning. Se også vejledningen.

Censureringens 3. runde med fysisk bedømmelse
22. oktober 2018

Meddelelse på 'Min ansøgning' og pr. mail om resultat af 3. runde
22. oktober 2018 aften (efter kl. 18)

Afhentning af ikke antagne værker efter 3. runde
23. Oktober 2018 kl. 9-13

Fernisering
26. oktober 2018

Udstillingsperiode
27. oktober - 11. november 2018

Afhentning af udstillede og opmagasinerede værker
11. november 2017, kl. 18-20
12. november 2017, kl. 09-13