KE Kunstnernes Efterårsudstilling

Censorpanelet ved KE17

Lea Guldditte Hestelund
Ursula Reuter Christiansen
Kristoffer Ørum
Jeannette Ehlers
Mathias KrygerLea Guldditte Hestelund

www.leagulddittehestelund.dk


I sin kunstneriske praksis forener Lea Guldditte Hestelund en skulpturel materialeundersøgelse med en interesse for, hvordan vi opfatter og tillægger kroppen betydning. Med afsæt i antikkens dyrkelse af det perfekte legeme har hun i tidligere værker fx udforsket samtidens fitnesskultur. Træningsredskaber er blevet genskabt i klassiske materialer som bronze og marmor, ligesom kunstneren gennem intensiv bodybuilding har modelleret sin egen krop efter den berømte statue Diskoskasteren. Fra punktvise nedslag i specifikke kropsidealer og deres sociale og kønnede implikationer har Hestelund bevæget sig over i en afsøgning af et mere flydende kropsbegreb; kroppe i transition, i en interesse for blandt andet sameksistens og møder med andre end den humane krop og tilstedeværelse.

Lea Guldditte Hestelund har senest udstillet på ARoS Art Museum DK, Overgaden. Institute of Contemporary Art DK, Fused. Art Space San Francisco US, SAK Kunstbygning, DK, Ystad Art Museum SE, Künstlerhaus Dortmund DE, Kunsthal Aarhus DK m.fl.

[Foto: Birk Bjørlo]Ursula Reuter Christiansen


Gennem sine værker har Ursula Reuter Christiansen udviklet en helt særegen tableuform, hvor scenarier der rummer det eventyrlige, det barnlige, det poetiske og det politiske udfoldes.

Reuter Christiansen trækker tråde til både kvindebevægelsen, aktuelle kønspolitiske temaer og Fluxus-bevægelsen. Reuter Christiansen har i tidligere værker desuden adresseret patriarkatet og ægteskabet som social institution.

Professor ved kunstakademiet i Hamburg (HfBK) 1992-97 og professor i malerkunst ved Det Kongelige Danske Kunstakademi i København 1997- 2006. Repræsenterede sammen med Henning Christiansen Danmark på Venedig Biennalen i 2001. 2011 modtager af Eckersberg Medaillen.

Reuter Christiansen har bidraget ved en lang række udstillinger, ligesom hun er repræsenteret i adskillige samlinger i både Danmark og internationalt.

[Foto: Politiken]Kristoffer Ørum


Denne tekst er en del af Kristoffer Ørums selviscenesættelse. Teksten er et led i at skabe en kunstnerpersona, og et forsøg på at gøre hans kunstneriske arbejde tilgængeligt og interessant for det publikum, han ønsker at få i tale. Hvis personaen udstyres med tilstrækkeligt appellerende psykologiske og teoretiske detaljer, kan det hjælpe publikum med at se de tjenester, kunstneren leverer, fra kunstnerens perspektiv. Kunstnerpersonaen er som en slags usynlig person i rummet, der hjælper publikum til at forstå kunstnerens intentioner, frem for at afkræve dem en personlig tolkning eller give dem plads til at danne deres egen mening. Ganske som denne tekst, der forsøger at give en fornemmelse af, at Kristoffer Ørum er en reflekteret og kritisk kunstner, frem for at beskrive hvad han egentligt arbejder med.

[Image: "What does a scanner see? he asked himself", 2018]Jeannette Ehlers

www.jeannetteehlers.dk/
www.iamqueenmary.com/

Jeannette Ehlers er video-, foto- og performancekunstner bosat i København. Med afsæt i Ehlers egen danske og caribiske baggrund, arbejder hun med interesse for etnicitet og identitet. Flere af Ehlers værker berør større magtstrukturelle problematikker, såsom Danmarks fortid som kolonimagt.

Ehlers har udstillet og performet over hele verden.

[Foto: Casper Holmenlund Christensen for Jyllands-posten]Mathias Kryger

[Foto: David Stjernholm]